Strona główna

Akt notarialny założenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego „GOSPIN ”Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością został podpisany 3 lutego 1989roku.

Większościowy pakiet udziałów posiada Konrad Włodarczyk, który zarządza spółką i sprawuje obowiązki Prezesa Zarządu.

Siedziba firmy PP-U Gospin Sp. z o.o. znajduje się w Gostyninie przy ul. Płockiej 46.

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie pod nr 0000206152.

Zarząd spółki jest jednoosobowy.

Od 1991 roku głównym przedmiotem działalności spółki są usługi usługi ogólnobudowlane, świadczone we wszystkich podstawowych branżach – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

Na początku lat dziewięćdziesiątych Spółka, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw, zaczęła wdrażać nowoczesne w pełni zautomatyzowane technologie w ciepłownictwie, a zwłaszcza węzły ciepłownicze oraz kotłownie olejowe i gazowe, specjalizując się w realizacji obiektów średniej mocy - od 100 do 1000 kW. Ogółem spółka wykonała kompleksową realizację około 120 kotłowni średniej mocy, szereg małych kotłowni w domach jednorodzinnych, kotłownie przemysłowe dużej mocy, miedzy innymi dla Szpitala Wojewódzkiego w Płocku, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gostyninie, Top 2000 Paper Sp. z o.o. we Włocławku, Strides Arcolab w Warszawie.

Spółka wykonywała również nowoczesne kotłownie węglowe i wykorzystujące biopaliwa (pelet ,ziarno) np. kotłownię osiedlową dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Krośniewicach i kotłownia w Ośrodku Dydaktyczno - Sportowym AWF w Pięknej Górze .

 

Spółka realizowała ponadto sieci przesyłowe ciepłownicze w technologii preizolowanej, sieci wodociągowe i zautomatyzowane stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i przepompownie ścieków komunalnych, czyszczalnie ścieków, instalacje wentylacji i klimatyzacji.

 

Własnymi siłami, spółka zrealizowała również szereg obiektów kubaturowych, jak : budynki mieszkalne wielorodzinne dla MTBS w Gostyninie, Spółdzielni Mieszkaniowej POLAM w Gostyninie i Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej np. Szkołę Podstawową w Nowym Duninowie powiat płocki, dworzec autobusowy w Gostyninie, Podstację Pogotowia Ratunkowego w Gąbinie.

 

Spółka wykonuje również prace ogólnobudowlane remontowe i modernizacyjne, w tym również w obiektach zabytkowych. Do ważniejszych realizacji tego typu można zaliczyć: modernizacje Wojewódzkiego Szpitala w Płocku, w tym Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, sal operacyjnych: ginekologicznej, porodowej, okulistycznej; modernizacje w szpitalu w Gostyninie – Kruk, w tym kompleksowa realizacja Bloku Operacyjnego, Bloku Sterylizacji, Pracowni Kardiologicznych, Pracowni Endoskopowych, Pracowni Tomografii Komputerowej; przebudowę i modernizację Przychodni Zdrowia w Gostyninie woj. maz., Przychodni Zdrowia w Gąbinie woj. maz., Przychodni dla Dzieci w Warszawie przy ul. Siennej; adaptację budynku i realizację Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie ; przebudowę budynku dla potrzeb Zarządu MZA w Warszawie przy ul. Włościańskiej; przebudowę i modernizację obiektów wypoczynkowych i sanatoryjnych w Ciechocinku, w Zakopanem i w Bukowinie Tatrzańskiej; prace remontowe i termomodernizacyjne elewacji, pokryć dachowych i instalacji wewnętrznych w wielu obiektach w Gostyninie, Płocku, Ciechocinku i Warszawie.

 

Spółka zatrudnia średnio około 50-70 osób. Kadra techniczna Spólki posiada dużą wiedzę techniczną i doświadczenie zawodowe, dzięki temu siłami własnymi możemy podjąć się wykonania odpowiedzialnych zadań o dużej złożoności organizacyjnej oraz zaawansowaniu technicznym i technologicznym.

Gwarantujemy wysoką jakość i sprawną realizację robót inwestycyjnych i remontowych.

Zapewniamy własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Poprawiony (wtorek, 27 lipca 2010 11:11)